oblak in padavine

POJMOVNA VERIGA: stvar > narava > vreme > pasti

DODATNA POJMOVNA UVRSTITEV: š, k, o